Sint Sebastianus, al 500 jaar jong

 

Schutterij Sint Sebastianus Eys is naar alle waarschijnlijkheid opgericht in 1517. De trots van de Eyser schutterij is de zilveren koningsvogel die in zijn bek een zilveren plaatje met het opschrift 1517 draagt. De vogel en het plaatje zijn het pronkstuk van het uitgebreide koningszilver van Sint Sebastianus. Hij vormt het overtuigende bewijs, dat de schutterij in elk geval al in 1517 bestond en vormt de enige band met het alleroudste verleden van de ‘Sebastianen’. Verdere vaststaande gegevens uit de vroegste bestaanstijd van de schutterij ontbreken en het exacte jaar van oprichting zal wellicht nooit achterhaald worden. Vast staat dat de schutterij in ieder geval minimaal 500 jaar bestaat.

De oudst bekende foto van de schutterij
Schutterij “Sint Bastiaan” Eys in 1904

Heerlijkheid Eys

Uit het begin van de zeventiende eeuw zijn meest feiten bekend. Zo blijkt uit de oude schuttersboeken dat in die tijd de heren van de Heerlijkheid Eys, die de Eyserhof bewoonden, lid van de schutterij waren. Ook pastoor Antonius à Porta, pastoor in 1615, en veel van zijn opvolgers staan in het schuttersregister genoteerd. De bewoners van Kasteel Goedenraad werden later ook steunpilaren van de schutterij. De bekendste heer van Goedenraad, baron Gustav von Thimus, was zelfs generaal, enkele malen koning en werd in 1849 ook keizer van de Eyser schutterij. Hij schonk een legaat aan de schutterij en gaf een ‘Gouden Boek’ aan de “Schützenbruderschaft”. In dit boek staan een hoop waardevolle historische gegevens vermeld, waaronder ook de “Gesetzen” en “Angelegenheiten” van de “Sanct Sebastianusbruderschaft”.

 

Schutterij Sint Sebastianus in 1983, het jaar van het OLS

Oud Limburgs Schuttersfeest

In de jaren die volgden behaalden zowel de schutterij als de drumband massa’s prijzen. De schietploeg vormde een geduchte concurrent voor de meeste andere schutterijen.  Maar liefst twee keer, in 1973 en 1983, haalde de schutterij het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) naar Eys. De bloeiperiode van Sint Sebastianus brak aan: Het ledenaantal steeg enorm en men werd een graag geziene gast op vele schuttersfeesten.

Anno 2017 telt de schutterij een kleine honderd leden, waarvan 60 geüniformeerd. Het jongste lid is enkele maanden oud, het oudste lid is reeds de 90 jaar gepasseerd.

 

De schutterij in 2014